تلاوت قرآن و دانلود قرائت

دانلود قرائت از قاریان جهان

محمد عبدالعزیز حصان

 

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد محمد عبد العزیز حصان

 

 

 

تلاوت تحقيق مجلسي محمد عبدالعزيز حصان     


رديف سوره و آيات تلاوت شده مدت دريافت
1 تحريم، حاقه آيه 1 تا 24 59':35"
20.8 MB
2 دهر 23 تا آخر،مرسلات، زلزال،عاديات،قارعه،تکاثر،عصر 53':00"
18.5 MB
3 يوسف 1 تا 29(1) 40':20"
14 MB
4 انفال 1 تا 24 30':30"
10.6 MB
5 حجرات 13 تا آخر،قاف 1 تا 35 28':15"
9.87 MB
6 انعام 151 تا 159 24':25"
8.55 MB
7 فجر 27 تا آخر، ليل،بلد 18':45"
6.55 MB
8 سباء 24 تا 45 24':15"
8.48 MB
9 احقاف 29 تا آخر،محمد 1 تا 17 27':05"
9.47 MB
10 آل عمران 133 تا 146 24':50"
8.69 MB
11 فاطر 1 تا 12 22':15"
7.78 MB
12 مريم 1 تا 36 32':25"
11.4 MB
13 نمل 15 تا 44 51':30"
18 MB
14 صافات،18 تا آخر،صاد 1 تا 40 50':55"
17.7 MB
15 يوسف 1 تا 29(2) 27':10"
9.52 MB

+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ تیر۱۳۸۹ساعت 11:34  توسط   |