تلاوت قرآن و دانلود قرائت

دانلود قرائت از قاریان جهان

سید متولی عبدالعال

  

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد سید متولی عبدالعال

 

 

 

تلاوت تحقيق مجلسي سيد متولي عبدالعال     


رديف سوره و آيات تلاوت شده مدت دريافت
1 شوری1 – 15، حشر18- آ خر 58':20"
13.6 MB
2 یوسف 1- 46 58':20"
13.6 MB
3 بقره 189- 199 25':20"
9.04 MB
4 آل عمران 33- 41 28':20"
9.90 MB
5 حج 1- 41 58':00
13.5 MB
6 نساء 69-80 24':55"
8.71 MB
7 صافات 75- 132 30':10"
10.5 MB
8 مائده 109- آخر 32':20"
11.3 MB
9 قمر 49- آخر، رحمن 1- 53 29':50"
10.4 MB
10 بقره 284- آخر، آل عمران 1- 6 25':20"
8.85 MB
11 نجم 32- آخر، قمر 1- 5 29':40"
10.3 MB
12 مریم 12-36 22':25"
7.86 MB
13 طه – 1- 35 21':30"
7.51 MB
14 احزاب 21- 27 18':00
6.51 MB
15 حشر18- آخر،حمد ، بقره 1- 5 32':00
11.1 MB
16 آل عمران 133- 145 23':25"
8.19 MB
17 بقره 267- 277 27':25"
9.66 MB
18 قیامة – دهر 1- 20 29':45"
10.4 MB
19 نمل 15- 31 24':55"
8.72 MB
20 قاف 31- آخر ، ذاریات 1- 6 19':15"
6.75 MB 
21 بلد، ضحی،شرح،قریش 16':35"
5.80 MB 
22 زمر61- آخر،غافر1-20 نازعات26- آخر 59':10"
13.8 MB 
23 بقره 124- 131 26':55"
9.41 MB 
24 لقمان 33- آخر، سجده 1- 9 24':00
8.41 MB 
25 یوسف 53- 90 15':00
5.24 MB 

+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹ساعت 22:49  توسط   |