تلاوت قرآن و دانلود قرائت

دانلود قرائت از قاریان جهان

شحات محمد انور

 

 

 دانلود تلاوت و زندگینامه  استاد شحات محمد انور

برای دانلود تلاوت و مشاهده زندگینامه  به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۵ تیر۱۳۸۹ساعت 15:46  توسط   | 

مصطفی اسماعیل

 

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد مصطفی اسماعیل

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 

بیشتر از ۱۲۰۰ تلاوت برای دانلود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۲۴ تیر۱۳۸۹ساعت 14:54  توسط   | 

حامد شاکرنژاد

 

 دانلود تلاوت ترتیل و تحقیق از استاد حامد شاکرنژاد

برای دانلود به ادامه مطلب بروید    


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۲ تیر۱۳۸۹ساعت 15:23  توسط   | 

راغب مصطفی غلوش

 

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد راغب مصطفی غلوش

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ تیر۱۳۸۹ساعت 17:17  توسط   | 

محمد صدیق منشاوی

  

 

دانلود ترتیل و تحقیق از استاد محمد صدیق منشاوی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ تیر۱۳۸۹ساعت 15:52  توسط   | 

انور شحات انور

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد انور شحات انور

برای دانلود به ادامه مطلب بروید

بیستر از ۱۶۲ تلاوت برای دانلود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۱ تیر۱۳۸۹ساعت 12:44  توسط   | 

محمود شحات انور

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد محمود شحات انور

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 

۱۶۹ تلاوت برای دانلود


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۰ تیر۱۳۸۹ساعت 12:28  توسط   | 

عبدباسط محمد عبدالصمد

  

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۰ تیر۱۳۸۹ساعت 11:47  توسط   | 

خلیل الحصری

 

دانلود ترتیل و تحقیق از استاد خلیل الحصری

برای دانلود به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ تیر۱۳۸۹ساعت 13:7  توسط   | 

محمد اللیثی

  

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد محمد اللیثی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ تیر۱۳۸۹ساعت 12:25  توسط   | 

احمد نعینع

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد احمد نعینع

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ تیر۱۳۸۹ساعت 12:13  توسط   | 

سعيد مسلم

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد سعید مسلم

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ تیر۱۳۸۹ساعت 11:47  توسط   | 

محمد عبدالعزیز حصان

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد محمد عبدالعزیز حصان

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۱۹ تیر۱۳۸۹ساعت 11:34  توسط   | 

سید متولی عبدالعال

 

  

دانلود تلاوت تحقیق از استاد سید متولی عبدالعال

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹ساعت 22:49  توسط   | 

ابوالعينين شعيشع

 

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد ابوالعينين شعيشع

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹ساعت 17:8  توسط   | 

کامل یوسف بهتیمی

   

دانلود تلاوت تحقیق از استاد کامل یوسف بهتیمی

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹ساعت 15:7  توسط   | 

شعبان عبدالعزيز صياد

 

دانلود تلاوت تحقیق از استاد شعبان عبدالعزيز صياد

برای دانلود به ادامه مطلب بروید 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۸ تیر۱۳۸۹ساعت 13:27  توسط   |